Jutta 2024

Jag kandiderar till republikens president, för att ingen ska lämnas utanför.

REPUBLIKENS PRESIDENT har som uppgift att förena nationen. När det är dystra tider och Finland riskerar delas upp i olika bubblor, förväntas republikens president vara den som ser till att alla är med och att landet hålls ihop. Presidentens uppgift är att skapa hopp och bygga broar.

I dessa val handlar det om våra gemensamma värderingar.

Om viljan att engagera sig för den Europeiska unionen – fredsprojektet, pionjären för den gröna omställningen och försvararen av demokratiska värderingar. Om viljan att skapa säkerhet som en del av Nato. Om viljan att verka för fred, internationell rätt och multilateralt samarbete.

I dessa val handlar det om viljan att bygga ett rättvist Finland, där vi tar hand om alla. Där varje individ är accepterad precis som den är. Vårt Finland är en stormakt när det gäller att bry sig om varandra.

Jag kandiderar till republikens president, för att ingen ska lämnas utanför.

Jutta Urpilainen

Jutta Urpilainen

f. 1975
Hemort: Karleby
Utbildning: pedagogie magister
Familj: maken Juha Mustonen, två barn i skolåldern

Europeiska unionens kommissionär för internationella partnerskap 2019 –
Utrikesministeriets särskilda sändebud för fredsmedling 2017 – 2019
Finlands finansminister och ställföreträdande statsminister 2011 – 2014
SDP:s ordförande 2008 – 2014
Riksdagsledamot 2003 – 2019